ខេមបូឌា ដេលី ប្រកាស​បិទ​​ភ្លាម​ៗ​ស្រប​ពេល​មាន​ការ​គំរាម​កំហែង​