ការ​​​ចាប់​​​ខ្លួន​​​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​​​គណបក្ស​​​សង្គ្រោះ​​​ជាតិ​​​ធ្វើ​​​ឱ្យ​​​គណបក្ស​​​នេះ​​​ប្រឈម​​​នឹង​​​គ្រោះថ្នាក់នា​​​ពេល​​​ឆាប់​​​ៗ