គ្រូគង្វាល​​​ជន​​​ជាតិ​​​កូរ៉េ​​​ត្រូវបាន​​​ផ្តន្ទាទោស​​​ឱ្យ​​​ជាប់​​​ពន្ធនាគារ​​​១៤ឆ្នាំ