អ្នកនាំពាក្យក្រសួង​​​ថា បណ្តាញ​​​គណ​​​​​​បក្ស​​​សង្គ្រោះ​​​ជាតិ​​​នឹងត្រូវ​ស៊ើប​​​​​​​​​អង្កេត​ពី​​​បទប៉ុនប៉ង​​​​ធ្វើ​​​បដិវត្តន៍​​​ពណ៌​​​