ស្ត្រី​​ខ្មែរត្រឡប់មក​ស្រុក​វិញ​ ​ក្រោយ​​​​រសាត់​អណ្ដែត​​១២​ឆ្នាំ​​នៅ​អារ៉ាប់