អគ្គនាយក​​​​​​ពន្ធដារ​​​​គំរាមបិទ​ការសែត​ខេម​​​បូឌា​​​ ដេលី នៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា បើ​​​មិន​​​សង​​​​​​បំណុល​​​ពន្ធ​តាម​​​ឱសាន​​​វាទ​