តុលាការ​​​ផ្តន្ទាទោស​​​លោក គឹម សុខ ​​​ឱ្យ​​​ជាប់ពន្ធនាគារ​​​​​​១៨ខែ