ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​​​ប្ដេជ្ញា​​បញ្ឈប់​ការ​ឆ្លង​ដែន​ចូល​​​ប្រទេស​ថៃ​ដោ​យ​ខុស​ច្បាប់​ ​ដើម្បី​​ការ​ពារ​ពលរដ្ឋ​