ពល​រដ្ឋ​​ធ្វើ​​ពិធី​​​ដាក់​បណ្តាសា​​​​​​​​ពេល​​សាលា​​ឧទ្ធរណ៍​តម្កល់​​សាល​ក្រម​​​​ផ្តន្ទាទោស​ឲ្យអ្នក​ស្រី ទេព វន្នី