រដ្ឋមន្ត្រីថា ​យុទ្ធសាស្ត្រ​​បោះ​​​ឆ្នោត​​​របស់​​​គណបក្ស​​​ប្រជា​​​ជន​​​កម្ពុជា​​​ គឺ​​​ប្រើ​លុយ អំណាច ​​​និង​​​វាយ​​​ដំ​​​