ទណ្ឌិត​​​នយោបាយ គឹម សុខ ​​​​​​បង្ហាញ​​​ភាព​​​គឃ្លើន​​​នៅ​​​ក្នុង​​​សវនាការ​​​ជំនុំជម្រះ