មន្ត្រី​​​គណ​​​បក្ស​​​សង្គ្រោះជាតិ​​​​​​ទៅ​​​សួរ​​​សុខទុក្ខ​​​លោក ​​​សម ​​​រង្ស៊ី ​​​នៅ​​​ពេល​​​​​​ខួប​​​គម្រប់​​​៥ឆ្នាំរបស់​​​គណបក្ស​​​