ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​​​តួកគី​​ពិភាក្សា​អំពីលទ្ធភាព​​​​គ្រប់គ្រងលើ​​សាលា​ហ្សាម៉ាន់