លោក ហ៊ុន សែន ​វាយបកលើ​ពាក្យចចាមអារ៉ាម​ដែលថាលោកមាន​បញ្ហាសុខភាព​