គណបក្ស​​​ប្រជាជន​​​ដាក់​​​សំណើ​​​វិសោធនកម្មច្បាប់ ​​​”ដើម្បី​​​សម្លាប់​​​អាជីព​​​នយោបាយ​​​របស់​​​លោក ​​​សម​​​ រង្ស៊ី”​​​