គ.ជ.ប ​​​ច្រាន​​​ចោល​​​បណ្តឹង​​​ការ​​​បោះឆ្នោតឃុំ​​​សង្កាត់​​​ដោយ​​​សារ​ថ្លោះ​សិទ្ធិ​​​នៃ​​​ការ​​​ប្តឹង​