អ្នកនាំពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​​កម្ពុជា​​​កំពុង​កាន់អំណាច​គំរាម​ថា កង​ទ័ពនឹង​​មិន​អព្យាក្រឹតឡើយ​