ពលរដ្ឋខ្មែរ​​ប្រាំពីរ​នាក់​​បន្ថែម​ទៀត​​​ត្រូវ​បាន​​​និរទេស​ចេញពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​មកកាន់កម្ពុជា​វិញ​​