ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រណឫទ្ធិ គ្រោង​​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កូរ៉េខាងជើង​​