នៅឯ​​​វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច​​​ពិភព​​​លោក​​​​​​​​នាយក​​​រដ្ឋ​​​មន្ត្រី​​​សរសើរ​​​ពី​​​កំណើន​​​សេដ្ឋ​​​កិច្ច​​​ ហើយ​​​​​​ដាស់​​​តឿន​​​​​​​​​អ្នក​​​កាសែត​​​