រដ្ឋាភិបាល​​ហាម​មន្ត្រី​គណ​បក្ស​​សង្គ្រោះ​ជាតិ​​លែង​​​​ឱ្យ​ចុះ​​​​ទៅ​សួរ​​សុខ​​​ទុក្ខ​អ្នក​ទោស​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​