លោក គិត ម៉េង​ ធានា​​ឱ្យ​ដោះ​លែង​​ឈើ​ប្រណីត​ដែល​សមត្ថ​កិច្ច​​រឹបអូស​បាន​នៅ​ជិត​ព្រំដែន​