កីឡាការិនី​​ប៉េតង់​​មេដាយ​​មាស​​ពិភពលោក​ ត្រូវ​បាន​ស្វាគមន៍​នៅ​ភ្នំពេញ​