ភាព​​​តាន​​​តឹង​​​តាម​​​ព្រំដែន​​​កម្ពុជា -ឡាវ​​​​​​ផ្ទុះ​​​ឡើង​​​ម្តង​​​ទៀត​​​ ប៉ុន្តែ​បានធូរស្បើយ​វិញ​ក្នុងរយៈ​ពេល​​​ដ៏​​​ខ្លី​​​