ម្ចាស់​​​សណ្ឋាគារ​​​​​​តួកគី​​​​​​​​​ក្នុង​​​ខេត្ត​​​ព្រះសីហនុ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​ចោទប្រកាន់​​​ពីបទ​​​​​​វាយ​​​បុរស​​​ម្នាក់នឹង​ដំបង