នៅតាម​​​ហាង​កាហ្វេ​មាន​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​​ក្នុង​ការ​​​​​ជជែក​​​​​​​​​រឿង​នយោបាយ