មន្ត្រី​​​ជាន់​​​ខ្ពស់​​​ជាច្រើន​​​មក​​គោរព​​​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​​​សពលោក សុខ អាន