គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​រៀន​រស់​ ​​​ដោយសារខ្លាច​​​​​​គណបក្ស​​​កាន់​​​អំណាច​​​​​​រម្លាយ​​​ចោល​​​ក្រោម​​​ច្បាប់​​​ថ្មី​​​