អតីត​ប្រធាន​តុលាការ​​​​មិន​អាច​បម្រើ​ការ​ងារ​រដ្ឋ​បាន​ទៀត​ឡើយ​ ក្រោយ​​ដោះលែង​​ពីពន្ធនាគារ​