ខណៈ​​​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់​​ជិត​មក​ដល់​​ បេក្ខភាព​​​គណ​បក្ស​​​សង្គ្រោះ​​​​​​​ជាតិ​​​​ពីរ​រូប​ត្រូវ​បាន​ឃុំខ្លួន​