សាក្សី​​​​​​​ត្រូវ​បានកោះហៅ​​​​​​​ក្នុង​សំណុំរឿង​​​​បង្កហិង្សា​ដោយ​មន្ត្រី​​ CNRP