​​​កង​​​យោធពលខេមរភូមិន្ទ​​​ព្យាយាម​​​បង្ហាញ​​​ឲ្យ​​​ឃើញ​​​ថា យោធា​​​មិន​​​គួរ​​​ឲ្យ​​​​​​ខ្លាចឡើយ​​​​​​អំឡុង​​​​​​ការ​​​ប្រកួតកីឡា​​​​​​