សព​​​ស្ត្រី​​​រក​​​ស៊ីផ្លូវ​​​ភេទដែល​​​បាត់​​​​​​ខ្លួន​​​នៅក្នុង​​​ការ​​​បង្ក្រាប​​​របស់​​​សន្តិ​​​សុខ​​​​​​ខណ្ឌ​​​​​​ត្រូវបាន​​​ប្រទះឃើញ​​​ក្នុង​​​ទន្លេ​​​បាសាក់​​​