មន្ទីរ​​​ពេទ្យ​​​ព្រះ​​​សីហនុ​​​​​​មណ្ឌល​​​នៃ​​​ក្តីសង្ឃឹម​​​ប្រារព្ធ​​​ខួប​​គម្រប់​​​​២០​​​ឆ្នាំ​​​