សត្វ​កណ្តុរ ‘វីរ​ជន’ ដោះមីន បោស​សម្អាត​វាល​កប់​មីន​លើក​ដំបូង