ក្រុម​អ្នកកាសែត​​អះអាង​ថា ​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​​​អំពី​ការ​កាប់​ឈើធ្វើ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ខេត្ត​រតនគិរី ផ្ទុះ​កំហឹង