ឧត្តមសេនីយ៍​​​ឧកញ៉ា ថោង​​​ សារ៉ាត់ ត្រូវ​​​បាន​​​ចាប់​​​ខ្លួន​​​​បញ្ជូន​​​ទៅ​​​ពន្ធ​​​នាគារ​​​ព្រៃស