មេខ្លោង​ឃាតកម្ម​កំពុង​គេចខ្លួន ចំណែក​ឯ​ឪពុកម្តាយ​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន